Doelgroepen

Onze missie is dat Lelystad als jongste provinciehoofdstad van Nederland ook de jongste bevolking krijgt. De visie en strategie van onze partij is dat Lelystad zich tot de meest kindvriendelijke stad van Nederland ontwikkelt, een aantrekkelijke omgeving wordt voor studenten, starters, young professionals en een gevoel van eigenaarschap ontstaat onder jonge inwoners. Om dit te bereiken hebben we per generatie de volgende punten opgesteld:

Ouders met jonge kinderen

 1. Vrijwillige ouderbijdrage op scholen ook écht vrijwillig
 2. Veilig auto- en fietsverkeer rondom alle scholen (ook tijdens piekuren)
 3. Schoolzwemmen weer invoeren
 4. Voorrang voor ouders met jonge kinderen op gezinswoningen
 5. Eén vrijkaart voor ieder kind voor sport, kunst of muzieklessen
 6. Steun aan ouders met kinderen die zonder ontbijt naar school gaan
 7. Kinderen moeten flexibel vakantiedagen kunnen opnemen ivm vakantiedagen ouders
 8. Pesten in de klas keihard aanpakken
 9. Basisscholen mogen schooltijden aanpassen op werktijden van ouders
 10. Vrijstelling hondenbelasting voor ouders met jonge kinderen
 11. Alle basisscholen een eigen moestuintje en lessen over gezonde voeding
 12. De heropening van een kinderrestaurant, zoals pannenkoekenhuis Dubbel-Op
 13. Een (buiten)zwembad bouwen op een centralere locatie dan De Koploper
 14. Kortere wachtlijsten voor kinderopvang
 15. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplichten voor medewerkers bij (sport)clubs met jonge kinderen
 16. Klassen van maximaal 24 leerlingen
 17. Speeltuinen toegankelijk maken voor kinderen met handicap, buggies en kinderwagens

JONGEREN

 1. Behoorlijk meer jongerenwoningen bouwen (en minder wachttijd!)
 2. Standaard stagevergoeding voor VMBO/MBO-leerlingen
 3. Kosteloze huiswerkbegeleiding op alle scholen
 4. Meer geld en aandacht naar jeugdzorg
 5. Een discotheek / club (zoals Mystic) weer openen in de stad
 6. Een Jongerenraad oprichten die de gemeenteraad adviseert
 7. Goede voorlichting op scholen over misbruik lachgaspatronen onder jeugd
 8. Terugdraaien van de fusie tot één megaschool. SGL, Arcus en Rietlanden moeten blijven.
 9. Gratis WIFI in het Stadshart en Lelycentre.
 10. Fitnesstoestellen in speeltuinen en openbare ruimten
 11. Tienermoeders actief bijstaan en begeleiden
 12. Verbieden van een tweede coffeeshop in de buurt van een school
 13. Carrièrecoaches en rolmodellen voor jongeren uit kansarme wijken
 14. Een goede bioscoop (Pathé) in Lelystad openen
 15. Vanaf de brugklas al ICT-lessen krijgen (programmeren, cyber security, etc.)
 16. Stimuleren van meer stageplaatsen en werkervaringsplekken
 17. Iedere wijk een eigen jongerencentrum

Jong volwassenen & Young Professionals

 1. De oprichting van een (technische) HBO/universiteit in Lelystad
 2. Bouw van woningen aan de A6 (in 30 minuten naar Amsterdam met de auto)
 3. Leegstaande panden in Stadshart door start-ups / verenigingen / stichtingen kosteloos in gebruik laten nemen voor bepaalde duu
 4. Korting vanuit de gemeente op health-checks (tegen burn-outs)
 5. Alle openbare parkeerplaatsen minimaal één elektrische laadpaal
 6. Startersleningen óók voor nieuwbouwhuizen
 7. Bouwen van meer (goedkope) starterswoningen voor jongvolwassenen
 8. Zoveel mogelijk banen van Lelystad Airport en Inditex/Zara invullen door Lelystedelingen
 9. Traineeships bij de gemeente voor netafgestudeerden
 10. De aanleg van een uitgaansgebied (een Leidseplein concept) bij de McDonald’s/KFC
 11. Young professionals actief betrekken bij vraagstukken binnen de gemeente
 12. Stimuleren van delen praktijkkennis door Young Professionals op middelbare scholen

Jong van geest / ouderen

 1. Gratis openbaar vervoer voor vrijwilligers en mantelzorgers
 2. Afschaffen hondenbelasting voor alleenstaande 65+
 3. Meer jongeren inzetten om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan
 4. Hulp met hypotheek voor ouderen die kleiner willen wonen
 5. Geen sollicitatieplicht voor oudere in bijstand die aan vrijwilligerswerk doet
 6. Meer ondersteuning bij de bureaucratie rondom gastouderopvang voor 65+
 7. Zero tolerance beleid bij beroving of geweld tegen ouderen
 8. Subsidie op gepensioneerden die bijles geven aan kinderen
 9. Kortingsacties voor grootouders om met kleinkinderen (voordelige) uitstapjes te maken
 10. Aanbieden van seniorengym in iedere wijk
 11. Eenzaamheid onder oudere inwoners vroeg opsporen

Niet al onze verkiezingspunten vallen onder een Doelgroep, klik voor een vollediger beeld ook onder Thema’s.