Thema’s

Niet al onze verkiezingspunten vallen onder een thema, klik voor een vollediger beeld ook onder Doelgroepen.

Wonen

 • Bouw van woningen aan de A6 (in 30 minuten naar Amsterdam met de auto)
 • Hulp van gemeenten voor een woning op maat voor ouderen
 • Starterslening óók voor nieuwbouwhuizen
 • Stimuleren van beter onderhoud aan tuinen i.v.m. straatbeeld
 • Meer betaalbare starterswoningen
 • Bouw van behoorlijk meer jongerenwoningen

TOERISME

 • Een kabelbaan/gondelbaan rondom Oostvaardersplassen voor meer toerisme
 • Het toegankelijk maken van de TV-toren voor publiek
 • Toeristen van BataviaStad beter verdelen naar de rest van de stad door het te verbinden met hotspots (Stadshart, Lelycentre, Oostvaardersplassen, Palazzo, etc. ) door middel van een toeristische lijndienst
 • Toeristische veerdienst tussen Volendam en Batavia Stad opzetten voor kruisbestuiving van toerisme

Veiligheid

 • Zero tolerance beleid bij beroving of geweld tegen ouderen
 • Camerabeveiliging bij grote openbare fietsstallingen
 • Meer inzet van buurtvaders voor lokaal toezicht
 • Veilig auto- en fietsverkeer rondom alle scholen (ook tijdens piekuren!)
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplichten voor medewerkers bij (sport)clubs met jonge kinderen

ONDERWIJS

 • Een school voor hoogbegaafde kinderen openen
 • Vrijwillige ouderbijdrage écht vrijwillig maken
 • Pesten in de klas keihard aanpakken
 • Aanbieden van IT-lessen op de brugklas middelbare school
 • Geen megaschool! SGL, Arcus en Rietlanden behouden
 • Subsidie op gepensioneerden die bijles geven aan jongeren
 • Kosteloze huiswerkbegeleiding op alle scholen

 PARKEREN, WEGEN & OV

 • Terugdraaien van besluit om flitspalen te plaatsen op de dreven
 • Geen betaald parkeren bij lokale winkelcentra
 • Chaos van parkeren bij treinstation tijdens spits oplossen
 • Referendum houden over afschaffen betaald parkeren
 • Gratis OV voor mantelzorgers en vrijwilligers

WERK & ONDERNEMEN

 • Hulp vanuit gemeente voor inwoners met ondernemen op social media
 • Toestaan van adopteren van een rotonde door ondernemers in ruil voor advertentie (onderhoud van de rotonde plegen de ondernemers zelf, in ruil voor adverteren op de rotonde)
 • Zoveel mogelijk banen van Lelystad Airport en Inditex/Zara invullen door Lelystedelingen
 • Leegstaande panden in Stadshart door start-ups / verenigingen / stichtingen kosteloos in gebruik laten nemen voor bepaalde duur
 • Steun aan kleine familie- en gezinsbedrijven

SPORT EN GEZONDHEID

 • Schoolzwemmen weer invoeren
 • Meer fitnesstoestellen in speeltuinen
 • Begeleiding vanuit gemeente voor sportverenigingen
 • Subsidie vanuit de gemeente op health-checks (bijv. tegen burn-outs)
 • Aanbieden van seniorengym in iedere wijk

KUNST, CULTUUR & RECREATIE

 • Kunst op rotondes plaatsen van jonge Lelystadse kunstenaars
 • Eén vrijkaart voor ieder kind voor sport, kunst of muzieklessen
 • Een goede kwaliteitsbioscoop (Pathé) openen
 • Een (buiten)zwembad op een centrale plek openen
 • Aanleg van een “Leidseplein” bij McDonald’s/KFC (A6) voor recreatie

DUURZAAMHEID & TECHNOLOGIE

 • Gratis Wifi in de Stadshart en Lelycentre
 • Smartphone oplaadpunten in Stadshart
 • Papier, Plastic en Restafval-prullenbakken in Stadshart
 • Iedere wijk één elektrische deelauto
 • Openbare parkeerplaatsen minimaal één elektrische laadpaal

WELZIJN & ZORG

 • Meer transparantie over verdeling zorgbudget van gemeente
 • Eenzaamheid onder alle inwoners vroeg opsporen
 • Meer geld en aandacht naar jeugdzorg
 • Meer waardering en aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers
 • Meer kansen voor specifieke zorglocaties (gehandicapten, dementerenden, tienermoeders, et cetera)

Niet al onze verkiezingspunten vallen onder een thema, klik voor een vollediger beeld ook onder Doelgroepen.

  Vul hier een steunverklaring in om ons te steunen