Vraag & Antwoord

Hoe is jullie eerste termijn als raadlid verlopen? (2018-2022)
Met enige bescheidenheid, maar met gepaste trots, willen wij melden dat het heel goed is gegaan. Wij zijn als één van de weinige partijen geweest waarbinnen geen ‘gerommel’ was en we hebben gedurende 4 jaar een stabiele bijdrage weten te leveren in de gemeenteraad. Dit was niet alleen op belangrijke momenten, zoals bij de kadernota en begroting, maar ook daarbuiten (denk hierbij aan input leveren bij de werkgroepsessies, of BOB-sessies zoals wij dat in de raad noemen). Kijk gerust op deze pagina voor een overzicht van onze voorstellen in de afgelopen 4 jaar.

Doen jullie weer meer aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022?
Jazeker! Ook in 2022 zijn wij beiden weer verkiesbaar. Nu we het raadslidschap écht in de vingers hebben, proberen we nog effectiever te zijn dan de vorige periode en ons nog beter in te zetten voor de stad. We hebben bovendien nu ook een langere lijst, zodat we hopelijk met meer dan 2 zetels in de raad kunnen komen 

Waarom hebben jullie in 2018 een nieuwe partij opgericht?
Wij vinden verjonging van de stad zó een belangrijk thema, dat het geen recht zou doen aan Lelystad om dit als subthema op te nemen in het programma van een reeds bestaande partij. Alle moeite die wij in onze partij steken, moet 100% opgaan in de idealen  van de partij, namelijk  verjonging en meer levendigheid van de stad. Om deze reden hebben wij een partij opgericht die hoofdzakelijk dit doel nastreeft.

Waarom doen jullie als broer en zus mee?
Een nieuwe partij oprichten brengt veel rompslomp met zich mee. Niet alleen kost het relatief veel tijd en geld om personen op je lijst te selecteren, screenen en in te schrijven voor de verkiezingen; ook is het in het kader van besluitvorming veel efficiënter. Ons streven was derhalve om klein en efficiënt te beginnen en door de jaren heen als een olievlek uit te breiden. En dat is gelukt! In 2022 doen we met 6 kandidaten mee!

Zijn jullie links of rechts?
Wij geloven niet in links en rechts op gemeentelijk niveau. Wij zijn jong, pragmatisch en willen niet hangen in partijdogma’s. In de gemeenteraad van Lelystad willen wij vooral de diverse linkse en rechtse partijen met elkaar verbinden. Verder zijn wij wél progressief, in de zin dat we meer vernieuwing willen in Lelystad, doch met behoud van culturele identiteit (bijvoorbeeld door ons af te keren tegen de enorme sloopwoede).

Waar halen jullie de financiële middelen vandaan?
Wij betalen tot dusver alles uit onze eigen middelen. Wij geloven oprecht in onze missie om de stad te verjongen en zijn bereid om daar een prijs voor te betalen, letterlijk! 

  Vul hier een steunverklaring in om ons te steunen