Wat hebben wij bereikt?

Afgelopen 4 jaar hebben wij hard ons best gedaan voor Lelystad. Soms hadden we de meerderheid van de raad achter ons, soms ook niet. Maar we hebben altijd ons beste beentje voorgezet! 

Hieronder is een overzicht te vinden van alle gedane voorstellen door JongLelystad in de raadsperiode (2018-2022):

Disclaimer: niet al onze voorstellen zijn aangenomen in de gemeenteraad, op deze pagina kan men onder Moties of Amendementen (menu links) zien of een voorstel is aangenomen, verworpen of ingetrokken.

Amendementen:

 1. Voortzetting aanpak jeugdwerkloosheid (november 2019)
 2. Creëren van een Instagram hotspot voor Lelystad (juli 2020)
 3. Zonneparken van groene omheiningen voorzien (mei 2021)
 4. Inwoners voordelig mede-eigenaar maken van zonneparken (mei 2021)
 5. Inwoners meer met politiek betrekken d.m.v. digitale verkiezingsborden (november 2018)
 6. Kenmerkende voorzieningen mogen niet verdwijnen bij woningbouw (juni 2021)
 7. Mening aan inwoner vragen als een afvalbak in de omgeving wordt verwijderd (april 2020)
 8. Ondernemers helpen met het schoon houden van hun omgeving (april 2020)
 9. Flexibele woonvormen voor jongeren en expats realiseren (april 2020)
 10. Moderne digitale betaalmethoden (Parkmobile) implementeren bij betaald parkeren(november 2018)
 11. Hondenbelasting kwijtschelden voor mensen met lage inkomens (november 2021)
 12. Investeren in meer groen bij meer woningen bouwen (juni 2021)
 13. Meer sportkansen realiseren voor kinderen en jongeren via het Jeugdsportfonds
 14. De blauwe zone parkeerplekken naast de Basic-Fit behouden (juni 2021)
 15. Pilot 1e uur gratis parkeren in te voeren in het Stadshart (pilot) (oktober 2019)
 16. Skatevoorzieningen in Lelystad uitbreiden (juni 2021)
 17. Het realiseren van een veiliger fietsoversteek in de Wold (juni 2020)
 18. Lobbyen om Lelystad Airport zo snel mogelijk te openen (juni 2021)

Moties:

 1. Een aanpak ontwikkelen tegen het lerarentekort (november 2018)
 2. Het invoeren van afval scheiden in het Stadshart en Lelycentre (vooorbeeldfunctie) (juni 2021)
 3. Het aanbieden van computerhulp aan ouderen in De Brink (oktober 2019)
 4. In dialoog treden met het Porteum over een nieuwe gymzaal (juni 2021)
 5. Het bijplaatsen van afvalbakken naar behoefte van inwoners (april 2020)
 6. Extra aandacht geven aan initiatief Kansen voor Kinderen (juni 2020)
 7. Het bedenken van een alternatief voor het verhogen van de parkeertarieven (december 2018)
 8. In gesprek treden met inwoners van Schouw en Hanzepark over omrijden bij het treinstation (juli 2020)
 9. Een lager OZB-tarief hanteren voor sportverenigingen (november 2021)
 10. De kosten voor een medische verklaring voorschieten bij aanvraag voor leerlingenvervoer (november 2018)
 11. Het mantelzorgcompliment ook benutten voor het openbaar vervoer (november 2021)
 12. Menstruatiearmoede op scholen tegengaan (december 2021)
 13. Een plan opzetten om als ondernemer rotondes te adopteren en erop te adverteren (oktober 2020)
 14. De snelheid op sommige dreven naar 50 km/h verlagen i.v.m. hoog aantal verkeersslachtoffers (juni 2020)
 15. Opzetten van een plan om misbruik van lachgas tegen te gaan (september 2019)
 16. Nagaan of we moderne betaalmethoden kunnen gebruiken in plaats van investeren in klassieke parkeersystemen (november 2018)
 17. Ondernemerschap bij Jongeren stimuleren door middel van workshops (oktober 2019)
 18. Uitvoeren van een onderzoek naar de kwijtschelding van hondenbelasting voor inwoners met een laag inkomen (november 2019)
 19. Onderzoek naaar realiseren van uitgaansgelegenheden in het tijdelijke gebouw van Gran Casino (juni 2021)
 20. De raad onmiddelijk informeren bij budgetoverschrijding bij aanpak corona (juni 2020)
 21. Het gebruiken van provinciale subsidies voor het verbeteren van onveilige verkeerssituaties in de stad (juni 2020)
 22. Uitvoeren van een risico-inventarisatie van de coronacrisis op Lelystad (juni 2020)
 23. Starterslening koppelen aan de woningbouwambitie (meer woningen, meer leningen) (juni 2021)
 24. Onderzoeken hoe autorijders zich beter aan de maximumsnelheid kunnen houden (november 2018)
 25. De fietsbewegwijzering in de hele stad vernieuwen/vervangen (juni 2020)
 26. Onderzoeken hoe een kansloze coronageneratie onder jongeren kan worden voorkomen (juni 2020)
 27. Voorkomen dat basisschool De Fontein wordt opgeheven (juni 2020)
 28. Het jaarlijks organiseren van de “Vrijwilliger van het jaar”-verkiezing (oktober 2019)
 29. Het behouden van de golfbaan in het Golfpark / Flevo Golf Resort (mei 2021)