Vraag & Antwoord

Waarom een nieuwe partij?
Lelystad wordt op het moment bestuurd door personen die, met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar, ouder zijn dan Lelystad zelf (nu ruim 50 jaar). Ook stijgt de gemiddelde leeftijd van de Lelystedeling van 39 (nu) naar 42 jaar (2032). Wij vinden verjonging van de stad zó een belangrijk thema, dat het geen recht zou doen aan Lelystad om dit als subthema op te nemen in het programma van een reeds bestaande partij. Alle moeite die wij in onze partij steken, moet 100% opgaan in de verjonging van deze stad. Om deze reden hebben wij een partij opgericht die hoofdzakelijk dit doel nastreeft. Met verjonging hopen we ook een significante bijdrage te leveren aan de levendigheid van deze stad.

Waarom doen jullie als broer en zus mee?
Een nieuwe partij oprichten brengt veel rompslomp met zich mee. Niet alleen kost het relatief veel tijd en geld om personen op je lijst te selecteren, screenen en in te schrijven voor de verkiezingen, ook is het in het kader van beslisvorming efficiënter om met minder mensen te beginnen. We zien uit historische data dat nieuwe partijen bij gemeenteraadsverkiezingsn doorgaans met één of twee zetels in de raad komen. Ons streven voor nu is derhalve om met zijn tweeën zo efficiënt mogelijk een fundament te leggen voor deze partij en vervolgens als een olievlek uit te breiden door de jaren heen.

Waar bevindt #JONGLELYSTAD zich op het politiek spectrum?
Wij geloven niet in links en rechts op gemeentelijk niveau. Wij zijn jong, pragmatisch en willen niet hangen in partijdogma’s. Wij zijn progressief in de zin dat we meer vernieuwing willen in Lelystad, doch met behoud van culturele identiteit (bijvoorbeeld door ons af te keren tegen de sloopwoede). Wij willen opbouwend vernieuwen, in plaats van afbrekend vernieuwen.

Waar halen jullie de financiële middelen vandaan?
Wij betalen tot dusver alles uit onze eigen middelen. Wij geloven oprecht in onze missie om de stad te verjongen en zijn bereid om daar een prijs voor te betalen, letterlijk

  Vul hier een steunverklaring in om ons te steunen