Banen en economie

De afgelopen jaren zijn er steeds meer grote bedrijven in Lelystad komen vestigen, denk bijvoorbeeld aan Inditex (moederbedrijf van Zara). Dit heeft gezorgd voor veel banen. Als straks Lelystad Airport ook open gaat, zal dat ook tot meer banen leiden. Wij denken wel dat het belangrijk is dat onze eigen inwoners hier ook van profiteren. Daarom moeten we als gemeente er alles aan doen om onze eigen inwoners zoveel mogelijk van deze banen te laten profiteren.

Onze speerpunten voor 2022-2026 zijn als volgt:

 1. Jeugdwerkloosheid moet speciale aandacht krijgen, desnoods moeten er banen gecreëerd worden via het WERKbedrijf om jongeren aan het werk te krijgen.
 2. Het WERKbedrijf moet gestimuleerd worden om de werkloosheid in Lelystad verder te doen verlagen.
 3. De gemeente moet zeer grote distributiecentra zoals Inditex en JYSK financieel stimuleren in Lelystad te komen vestigen.
 4. Er moet meer aansluiting komen tussen het MBO/ROC en de Lelystadse arbeidsmarkt.
 5. De gemeente moet zoveel mogelijk werkstages aanbieden aan leerlingen/studenten om ervaring op te doen.
 6. De gemeente moet werkgevers verplichten om jongeren altijd een stagevergoeding te geven, stage lopen is geen vrijwilligerswerk!
 7. De gemeente moet meer traineeships aanbieden en het werk als ambtenaar aantrekkelijker maken voor jongeren.
 8. Ondernemers moeten ruimte te krijgen op meer plekken te adverteren in de stad (o.a. op de rotondes, langs de dreven, enz.)
 9. De gemeente moet blijven lobbyen voor de opening van Lelystad Airport en de Lelylijn.
 10. Zoveel mogelijk banen van Lelystad Airport en de grote distrubitiecentra (Jysk/Inditex) moeten ingevuld worden door Lelystedelingen.
 11. Leegstaande panden in Stadshart mogen door start-ups / verenigingen / stichtingen kosteloos of tegen korting in gebruik worden genomen voor bepaalde duur.
 12. De gemeente moet zoveel mogelijk inkopen bij lokale ondernemers/winkeliers.
 13. Startende ondernemers moeten tijdelijk vrijgesteld worden van van lokale lasten, tot ze op stoom zijn gekomen.
 14. De horeca mag zelf bepalen op welke uren zij geopend zijn.
 15. De horeca moet meer vrijheid krijgen ten aanzien van terrasjes.
 16. Werkgever die werknemers met een beperking hebben, moet gesubsidieerd worden.
 17. Lelystad moet meer aansluiten bij het Metropool Regio Amsterdam.
 18. Lelystad moet lobbyen om ook aangesloten te worden op de toekomstige IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere.

Contact

Ontbreekt er een onderwerp in ons verkiezingsprogramma? Of wilt u dat wij ergens specifiek aandacht vragen? Of heeft u een foutje gespot? Neem gerust contact met ons op! Vul het contactformulier in.