Kunst, cultuur, toerisme en recreatie

JongLelystad wil dat onze stad een cultureel aantrekkelijke stad wordt voor de jeugd. In de beginjaren van Lelystad (jaren 70 en verder) was er veel aandacht voor kunst en cultuur. Helaas is er de afgelopen decennia weinig geïnvesteerd op dit vlak. Er zijn inmiddels maar weinig uitgaansmogelijkheden in onze stad. Hier is nog veel ruimte voor verbetering.

Onze partij wil in 2022-2026 het volgende bereiken:

 1. Er moet zwaar geïnvesteerd worden in goede uitgaansgelegenheden in Lelystad voor jongeren en jongvolwassenen.
 2. Uitgaansplekken, zoals poppodium De Corneel, moeten blijven bestaan en verder ontwikkeld worden.
 3. Er moet een festivalterrein komen in Lelystad waar jaarlijks grote festivals georganiseerd kunnen worden.
 4. Er moet meer geïnvesteerd worden in goede marketing van Lelystad.
 5. De gemeente moet jongerenbroedplaatsen (zoals URBN village) voor creativiteit, talentontwikkeling en ondernemerschap financieel steunen en stimuleren.
 6. Elke wijk in Lelystad moet over een eigen Jongerencentrum beschikken, waar jongeren kunnen samenkomen om te chillen, gamen, maar ook huiswerk maken.
 7. Meer kunstwerken van lokale kunstenaars moeten op zichtbare plekken (zoals rotondes) worden geplaatst, zodat cultuur alom door de stad wordt waargenomen.
 8. Elk kind op de basisschool moet een strippenkaart krijgen om gratis sport, kunst en muzieklessen te volgen, zodat ouders kunnen ontdekken waar de talenten van hun kind liggen.
 9. Er moet bij het Agoraplein en bij de McDonald’s/KFC (langs de A6) een “Leidseplein”-concept worden ontwikkeld, waar lokale inwoners en forensen kunnen samenkomen en van horeca kunnen genieten.
 10. Er moet veel meer geld vanuit de gemeente naar festivals en jaarlijkse evenementen in de stad.
 11. De bouw van overnachtingsmogelijkheden (zoals een Bed&Breakfast) in de buurt van natuurgebieden moet gestimuleerd worden, zodat er meer toerisme in onze stad ontstaan.
 12. Sloten en kanalen in de stad moeten geschikt worden gemaakt voor recreatieve vaart zodat, vergelijkbaar met Giethoorn, de mooie natuur van onze stad ook vanuit het water beschouwd kan worden.
 13. Er moeten meer “Instagram hotspots” komen in de stad, waar inwoners graag op de foto willen, zodat hiermee gratis reclame voor de stad wordt gemaakt op social media.
 14. In de stad moeten op veel meer plekken laagdrempelige kunstvormen (zoals murals, streetart) komen, zodat deze de stad opfleuren en letterlijk kleurrijker maken.
 15. De radio- en televisietoren naast Batavia Stad moet toegankelijk worden gemaakt zodat inwoners van het uitzicht over de stad en het Ijsselmeer/Markermeer kunnen genieten.
 16. Er moet een bijzondere verbinding (denk aan een autonome shuttle) komen die alle hotspots van onze stad direct verbindt, denk aan: Batavia Stad, de Kust, Stadshart, Oostvaardersplassen, Natuurpark, Palazzo, Lelycentre en Lelystad Airport, zodat er kruisbestuiving aan toerisme ontstaat.

Contact

Ontbreekt er een onderwerp in ons verkiezingsprogramma? Of wilt u dat wij ergens specifiek aandacht vragen? Of heeft u een foutje gespot? Neem gerust contact met ons op! Vul het contactformulier in.