Lokale democratie en participatie

Onze partij wil dat meer (jonge) inwoners betrokken worden bij de ontwikkelingen van de stad en beter op de hoogte zijn waar de gemeenteraad over besluit. In de praktijk zien we namelijk dat steeds vaker inwoners verrast worden door vaak ingrijpende ontwikkelingen. Daarom moeten inwoners beter (kunnen) participeren in de gemeentepolitiek.

Onze partij wil in 2022-2026 het volgende bereiken:

 1. Er moet een jongerenraad komen in Lelystad die zijn mening gevraagd en ongevraagd kan geven over ontwikkelingen in de stad. Deze jongerenraad moet op een laagdrempelige manier worden georganiseerd. De leerlingenraad van het Porteum kan hierbij als basis genomen worden.
 2. Er moet een Kinderburgemeester komen die het ambt van burgemeester (en raadslid/wethouder) onder de aandacht kan brengen (promoten) bij kinderen.
 3. De gemeente moet experimenten met creatieve manieren om de stem van jongeren beter te betrekken in de lokale democratie.
 4. We moeten jongeren vroeg in contact brengen met politiek en verkiezingen, wat ons betreft kunnen jongeren in Lelystad op hun 16e gaan stemmen bij speciale stembussen (die verder niet rechtsgeldig zijn), waarvan de resultaten wel worden gepubliceerd.
 5. Het budget voor de ideeënmarkt van inwoners (Motiemarkt) moet naar 250.000 euro worden opgehoogd, zodat goede (maar dure) ideeën van inwoners tóch bekostigd kunnen worden.
 6. Over belangrijke onderwerpen in de stad moet het mogelijk zijn om een adviserend referendum te houden, de uitslag hiervan moet betrokken worden in de besluitvorming.
 7. Een verhoging van het BuurtBudget en Mensen maken de Buurt, zodat inwoners hun buurt mooier en leuker kunnen maken.
 8. Inwoners moeten in staat zijn om de gemeente te vragen om opnieuw over een besluit te buigen dat een te grote impact heeft gehad op hun buurt (zoals het ondergronds inzamelen)
 9. Het werk van de gemeenteraad (moties, amendementen, enz.) moet toegankelijker en eenvoudig worden gemaakt voor inwoners (bijvoorbeeld via social media).
 10. Er moet meer ondersteuning komen voor de gemeenteraad, denk hierbij aan een grotere griffie en meerdere fractiemedewerkers.
 11. Ambtenaren moeten meer ‘out of the box’ kunnen denken, creativiteit en een ‘open mind’ moeten gestimuleerd worden in het stadhuis.
 12. Er moet een ‘lokale ombudsman’ komen die klachten van inwoners over de gemeente eerst kan behandelen, voordat er naar de Nationale Ombudsman wordt gestapt.

Contact

Ontbreekt er een onderwerp in ons verkiezingsprogramma? Of wilt u dat wij ergens specifiek aandacht vragen? Of heeft u een foutje gespot? Neem gerust contact met ons op! Vul het contactformulier in.