Woningmarkt

Onze partij wil dat het makkelijker wordt voor jonge inwoners om aan een woning te komen. Dit is topprioriteit voor ons. De afgelopen jaren is het in heel Nederland zeer lastig geworden om voor een normale prijs een woning te kopen of huren. Dit probleem zagen we voorheen vooral in de grote steden, maar inmiddels zijn in Lelystad de prijzen ook behoorlijk aan het stijgen. Vooral jongeren, starters en jonge gezinnen ondervinden hier problemen van. Zij staan immers nog aan het begin van hun leven en hebben nog geen vermogen opgebouwd.

Onze partij wil daarom in 2022-2026 het volgende bereiken:

 1. 25% van alle nieuwbouw moet gaan naar jonge inwoners, ofwel: jongeren, jongvolwassenen, starters en jonge gezinnen.
 2. Er moeten veel meer flexwoningen komen (short-stay, mid-stay, long-stay), zodat acute woningzoekers (scheiding, overlijden ouder, enz.) in elk geval een dak boven hun hoofd houden.
 3. De doorstroming op de woningmarkt moet worden gestimuleerd, er moeten meer woningen op maat worden gebouwd voor ouderen.
 4. De gemeente moet verhuishulp bieden aan ouderen die graag willen verhuizen maar opkijken tegenover de moeite.
 5. De wachttijd voor een sociale huurwoning in Lelystad moet omlaag.
 6. Er moet een pilot Woningen voor Jongeren komen, waarbij op meerdere aangewezen locaties jongeren gezamenlijk woningen kunnen bouwen tegen lagere kosten.
 7. Er moet meer in de mix worden gebouwd, dus goedkoop en duurkoop, klein en groot.
 8. Er moeten meer ontmoetingsplekken komen in Lelystad (net als Leidseplein in Amsterdam), waar veel horeca, cultuur en winkels zijn en de kans op informele ontmoeten groot is, bijvoorbeeld bij een plein, een park of aan het water.
 9. Er moet een hogere starterslening komen via de gemeente als aanvulling op de bankhypotheek, één-derde van de aankoopsom van een woning moet volgens ons via de starterslening betaald kunnen worden (nu is dit 20%).
 10. Er moet ook meer aandacht/reclame voor de starterslening, veel jongeren/starters weten niet eens dat ze via onze gemeente een extra hypotheek kunnen afsluiten zodat ze toch hun droomhuis kunnen kopen.
 11. Meer gemengde bouwvormen van jongeren en ouderen (kunnen ook wongzorgcentra zijn), zodat jongeren de oudere generatie kan helpen.
 12. Er moet ruimte zijn voor alternatieve woonvormen: tiny houses, cpo’s, wooncontainers, enzovoorts.
 13. Op sommige plekken moet meer in de hoogte gebouwd worden (woontorens), zodat we (1) niet te veel natuur hoeven op te offeren voor woningen, en (2) meer woningen kunnen realiseren op dezelfde oppervlakte.
 14. Lelystad-Zuid moet per direct ontwikkeld worden, met een snelle aansluiting op de A6 en het spoor.
 15. Niet bouwen in de Noordzoom, het bestaande bosgebied aldaar moet beschikbaar blijven voor de omwoners.
 16. Groene plekken in Lelystad mogen niet gebruikt worden voor woningbouw.
 17. Een verhoging van het BuurtBudget en Mensen maken de Buurt, zodat inwoners hun buurt mooier en leuker kunnen maken.
 18. Langdurig leegstaande kantoren moeten omgebouwd worden tot woningen zodat leegstand verdwijnt en meer huizen beschikaar komen.
 19. Een Waterstad bouwen aan de kust, met een hoge dichtheid aan huizen en tussenliggende watergangen.
 20. Bij het verder uitbreiden van de stad, moeten we vooral rekening houden dat de stad wordt uitbreid op een wijze waarop verschillende functies dichtbij en bovenop elkaar tot ineractie leiden (horeca, cultuur, winkels). A city is not a tree!
 21. Kenmerkende voorzieningen in een buurt die normaal zouden verdwijnen door woningbouw (denk aan een half-pipe), moeten in de nabijheid toch een plek krijgen.

Contact

Ontbreekt er een onderwerp in ons verkiezingsprogramma? Of wilt u dat wij ergens specifiek aandacht vragen? Of heeft u een foutje gespot? Neem gerust contact met ons op! Vul het contactformulier in.