Zorg en welzijn

Lelystad is een gemeente waar relatief veel aandacht (en geld) gaat naar de zorg en welzijn van de inwoners. Omdat we het niet breed hebben als gemeente,  heeft dit in het verleden helaas tot grote bezuinigingen geleid. Wij voorzien dan ook dat vroeg of laat deze bezuinigingen tot sociale problematiek zal leiden in de stad. Om deze reden moeten we alert zijn en vooral inzetten op vroegsignalering (van opkomende zorgproblematiek) en tijdig doorverwijzen.

Onze partij wil in 2022-2026 het volgende bereiken:

 1. De Sociale Wijkteams moeten meer gewicht krijgen, zij zijn de oren en ogen van onze buurten en zijn als geen ander in staat om vroegtijdig problematiek bij onze inwoners te spotten.
 2. Er moet met spoed weer geld bij naar Jeugdzorg (met name ook om de ontstane wachtlijsten aan te pakken).
 3. Het SintJansdal-ziekenhuis van Lelystad moet een volwaardig ziekenhuis worden waar bijvoorbeeld ook operaties uitgevoerd kunnen worden.
 4. Er moet extra zorg naar kinderen die door Corona tussen wal en schip zijn gevallen in de maatschappij, bijvoorbeeld door ontbreken van sociale contacten, of moeilijkheden met het vinden van een baan, of uitval op school, enz.
 5. Vrijwilligers, mantelzorgers en 65+ moeten gratis openbaar vervoer krijgen.
 6. Het mantelzorgbedankje (mantelzorgcomplement) moet worden verhoogd worden.
 7. Er moet meer ingezet worden op jongerenwerkers, die eveneens vroegtijdig problematiek bij jongeren kunnen detecteren en voorkomen.
 8. Eenzaamheid onder jongeren en ouderen moet verholpen worden, jongerencentra, buurtcentra en MFA’s kunnen hier een leidende rol in spelen.
 9. De MFA’s moeten in elke wijk een centrale rol spelen in het leveren van zorg en verbinding voor ouderen.
 10. Er moet meer aandacht en geld naar Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).
 11. In elke wijk moet er een vorm van seniorengym plaatsvinden, zodat de gezondheid van ouderen op niveau blijft.
 12. Uithuisplaatsingen moeten zo veel mogelijk worden beperkt.

Contact

Ontbreekt er een onderwerp in ons verkiezingsprogramma? Of wilt u dat wij ergens specifiek aandacht vragen? Of heeft u een foutje gespot? Neem gerust contact met ons op! Vul het contactformulier in.