Verkiezingspunten met uitleg

Omdat wij een nieuwe partij zijn, zijn er mensen die zich afvragen hoe wij bepaalde punten in ons programma willen realiseren. Op verzoek hebben wij daarom de punten vermeld op onze flyer hieronder toegelicht.

Flyer (klik voor vergroting):

  Vul hier een steunverklaring in om ons te steunen 

Voor onze jongeren:

 • Gratis openbare WIFI in Stadshart en Lelycentre

Met openbare WIFI stimuleer je inwoners om het Stadshart of Lelycentre in te gaan en faciliteer je hen in hun behoefte naar meer informatie over bijvoorbeeld een eventuele aankoop. In het bijzonder onder jongeren is het niet altijd vanzelfsprekend dat ze ongelimiteerd data hebben. We willen gebruik maken van het WIFI4EU-project van de Europese Unie, dat gemeenten van Europese lidstaten voorziet in de kosten voor het opzetten van openbare hotsposts.

 • Op alle scholen kosteloze huiswerkbegeleiding

Wij willen hoogopgeleide jongvolwassenen, zoals studenten, inzetten om huiswerkbegeleiding te geven op alle scholen in Lelystad. Dit wordt een vorm van vrijwilligerswerk dat vanuit de gemeente gefaciliteerd moet worden. In het hoger onderwijs zien we dat er veel studenten zijn die bereid zijn om vrijwillig bijles te geven aan een jongere generatie. De rol die is weggelegd voor de gemeente, is deze studenten verbinden met scholieren die behoefte hebben aan huiswerkbegeleiding én tevens faciliteiten aanbieden (zoals een studieruimte).

 • Een jongerenraad opzetten die de gemeente adviseert

Er is in Lelystad behoefte naar meer mogelijkheden voor jongeren in Lelystad.  Wij vinden dat de gemeente daarom jongeren meer moet betrekken bij het stadsbeleid en luisteren naar wat jongeren willen, doen en denken. Een jongerenraad biedt uitkomst hier. Behalve invloed op stadsbeleid, stimuleer je ook eigenaarschap/betrokkenheid onder jongeren met de stad. In het verleden heeft er een jongerenraad bestaan in Lelystad, maar is door gebrek aan geboden faciliteiten (zoals een vergaderplek) vanuit de gemeente opgehouden met bestaan. Dat gaan wij anders aanpakken.

 • Niet één megaschool! Arcus, SGL en De Rietlanden behouden

Wij zijn tegen het plan om één megaschool te bouwen die de Arcus, SGL en De Rietlanden gaat vervangen. Wij denken dat dit een koekjesfabriek gaat worden waar scholieren zo snel mogelijk en tegen zo min mogelijk kosten gaan worden klaargestoomd. Ook vinden we het verwerpelijk dat deze karakteristieke scholen (Arcus, SGL en De Rietlanden) gesloopt gaan worden. Zo blijft er niks meer over van waarde in deze stad! Het geld dat gebruikt zou worden (55 miljoen euro) om deze megaschool te bouwen, willen we benutten voor de oprichting van een HBO dan wel universiteit in Lelystad.

Voor onze jongvolwassenen:

 • Een HBO / Universiteit oprichten in Lelystad

De 55 miljoen voor de megaschool die de Arcus, SGL en De Rietlanden moet vervangen (waar we op tegen zijn!), willen we gebruiken voor de oprichting van een HBO/Universiteit. Studenten zijn ideaal voor de levendigheid van een stad. Omdat Lelystad aan de kust is gelegen en een eigen luchthaven heeft, denken we dat een technische HBO/universiteit die maritieme en/of wel luchtvaart-opleidingen aanbiedt heel goed zou passen. Een dergelijke instelling bestaat bovendien niet in onze regio. Lelystad zou dit gat kunnen opvullen. Eenmaal in de gemeenteraad, wordt het voor ons topprioriteit om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om op korte termijn een HBO/universiteit op te richten.

 • Een kwaliteitsbioscoop openen (Pathé) in Stadshart

Wij zijn sterk voorstander van een kwalitatief goede bioschoop zoals Pathé in het Stadshart. Het kan niet zo zijn, dat we als provinciehoofdstad niet eens een eigen fatsoenlijke bioscoop hebben. Wij denken dat een merkbioscoop een behoorlijke bijdrage kan leveren aan de levendigheid van de stad, met name in de avonduren.

 • Ontwikkeling van een “Leidseplein” bij McDonald’s / KFC

Wij willen een goed uitgaansgebied à la Leidseplein ontwikkelen in Lelystad bij een plek die reeds levendig is. Dit gebied moet geen overlast geven aan inwoners. Volgens ons leent het gebied bij de McDonald’s/KFC (aan de A6) zich hier uitstekend voor. Dit gebied is te allen tijde drukbezocht, ligt afgelegen van het centrum (belangrijk i.v.m. geluidsoverlast) en is ook goed bereikbaar vanuit andere steden. Ons idee is om hier meer horecaondernemers toestemming te geven om een toko te openen, inclusief een terras. Idealiter komt hier ook een club/discotheek van formaat. In de buurt is ook een kanaal aanwezig, waar eventueel een boulevard ontwikkeld kan worden. Belangrijk bij dit uitgaansgebied is dat er goede verbindingen komen met de rest van de stad, zodat het gegeven dat het gebied “afgelegen” is, geen reden vormt voor de inwoners van Lelystad zelf om er naar toe te gaan.

 • Een goede discotheek/club (net als Mystic) in de stad

Wij willen de mogelijkheden onderzoeken om een discotheek/club te heropenen in Lelystad. Bijvoorbeeld op de plaats waar voorheen de Mystic heeft gestaan. Door verkeerd beleid van de gemeente heeft Mystic in 2011 al haar deuren gesloten. We zijn ondertussen 7 jaar verder en deze locatie had al die tijd gerust open kunnen staan, ware het niet dat de gemeente de eigenaar had voorgehouden dat het gebouw tegen de vlakte zou gaan en er parkeerplaatsen zouden komen. Dit is nooit gebeurd. Al die jaren hebben Lelystadse jongeren een goede uitgaansplek gemist, waar de Underground geen goede invulling aan heeft kunnen geven.

Voor onze werkenden:

 • Wonen aan de A6 (in 30 min. naar Amsterdam rijden)

Nu de economie aantrekt en de huizenprijzen in de Randstad de pan uit rijzen, willen we dat Lelystad een serieus alternatief wordt om te wonen voor young professionals / net-afgestudeerden die een mooie baan hebben in de Randstad, maar nog niet voldoende budget voor een huis aldaar. Belangrijk voor deze starters is dat ze fijn kunnen wonen in Lelystad, maar belangrijker nog: in korte tijd in bijvoorbeeld Amsterdam kunnen zijn. Op dit moment duurt vanuit het centrum van Lelystad een autorit naar Amsterdam-Zuid iets minder dan 40 minuten.  Door woningen aan de A6 te bieden, willen we de reisduur naar Amsterdam naar 30 minuten verlagen. Hiermee hopen we meer starters met carrièreperspectief te trekken naar onze stad.

 • Start-ups gratis vestigen in lege panden Stadshart voor bepaalde duur

We vinden het doodzonde dat panden voor lange tijd leegstaan in (met name) het Stadshart. Niet alleen geeft het een armzalig straatbeeld, maar het komt de levendigheid van de stad ook zeker niet ten goede. De pandeigenaar verdient met een leegstaand pand bovendien ook niets. Om lokale initatieven te ondersteunen, willen we een gratis vestigingsbeleid (van bepaalde duur) invoeren voor start-ups. Een start-up hoeft zich dan geen zorgen te maken over bijvoorbeeld huurkosten en kan zich richten op het opzetten van zijn business. Eenmaal draaiende, kan de start-up beslissen bij aflopen van het bepaalde duur contract om de locatie te huren tegen de reguliere prijzen van de pandeigenaar, of plaats te maken voor een andere start-up of reguliere verhuurder.

 • Korting op health checks (tegen burn-outs)

Wij willen dat Lelystad een aantrekkelijke plek wordt voor young professionals en net-afgestudeerd om zich te vestigen. Het aantal werknemers met burn-outklachten is het hoogst is onder young professionals. Jaarlijks zijn er ruim 200.000 young professionals tussen de 25 en 35 jaar die te maken hebben met burn-out klachten. Om deze reden willen een speciale regel in werking stellen voor de groep die het meest vatbaar is, namelijk de young professionals, die korting geeft vanuit de gemeente op periodieke health checks.

 • Voorrang voor Lelystedelingen op banen bij Lelystad Airport

Wij hebben onze twijfels over in hoeverre Lelystad Airport een banenmotor gaat worden voor Lelystedelingen. Gezien het gegeven dat Airport een verlengstuk van Schiphol wordt, zien we het gebeuren dat de banen bij Lelystad Airport worden vervuld door KLM en Schiphol-personeel uit Amsterdam en omgeving. Resultaat is dat wij als Lelystedelingen de lasten van een vliegveld krijgen, maar niet de lusten. Om deze reden vinden wij dat wij dat er een voorrangsregeling moet komen voor werkzoekenden uit Lelystad – of het instellen van een quotum aan personeel uit Lelystad.

Voor onze gezinnen:

 • Vrijwillige ouderbijdrage écht vrijwillig maken

Wij vinden dat scholen de vrijwillige ouderbijdrage niet als een melkkoe moeten gebruiken. Het is belangrijk om als school goed in contact te blijven met ouders en op basis van behoefte en (financiële) capaciteit van ouders evenementen naar gelang te organiseren.

 • Schoolzwemmen weer invoeren

Wij vinden het verwerpelijk dat er in Lelystad 821 leerlingen uit groep 3 tot en met 8 geen zwemdiploma hebben. Uit landelijke cijfers van de Nederlandse Reddingsbrigade blijkt dat er steeds meer ongelukken gebeuren met mensen die niet kunnen zwemmen. Wij zijn sterk voorstander van herinvoering van het schoolzwemmen.

 • De IKEA aantrekken naar Lelystad d.m.v. vestigingssubsidie

Het distributiecentrum van Zara, Inditex, is gelokt naar Lelystad door vestigingsubsidie aan te bieden ter waarde van 3 miljoen euro. Wij vinden het belangrijk dat Lelystad onder andere aan haar imago werkt door toonaangevende bedrijven naar onze gemeente te lokken. In onze optiek is de IKEA een dermate iconisch bedrijf, dat de vestiging ervan Lelystad direct weer op de kaart zet. Vanzelfsprekend zal een IKEA ook een impuls geven aan de werkgelegenheid. Wij willen graag de mogelijkheden onderzoeken om eenzelfde vestigingssubsidie aan een bedrijf zoals IKEA aan te bieden.

 • Eén gratis vrijkaart per kind voor sport- of muzieklessen

Wij vinden dat iedere Lelystedeling op jonge leeftijd naast school de mogelijkheid moet hebben om sport, kunst of muzieklessen te volgen. Talloze onderzoeken geven aan dat in contact komen met sport of met muziek op jonge leeftijd langdurige voordelige effecten met zich mee brengt. Wij willen de mogelijkheden onderzoeken voor het aanbieden van één vrijkaart / seizoenkaart voor ieder kind per gezin voor het volgen van zulke lessen.

Voor onze ouderen:

 • Kwijtschelden hondenbelasting voor eenzame 65+

Eenzaamheid onder alleenstaande ouderen komt veel voor. Wij vinden dat we onze ouderen niet extra moeten belasten wanneer zij ervoor kiezen om een huisdier (zoals een hond) voor gezelschap te houden. Het kwijtschelden van de hondenbelasting bij alleenstaande 65+’ers kan een bijdrage leveren aan het tegengaan van deze vorm van eenzaamheid.

 • Gratis OV voor vrijwilligers en mantelzorgers

Door de toenemende vergrijzing, neemt de vraag naar vrijwilligers en mantelzorgers extra toe. Om het aantal personen binnen deze groep te stimuleren, willen een obstakel zoals vervoer (wat vaak uit eigen zak wordt betaald) uit de weg nemen voor de vrijwilliger of mantelzorger. WIj denken dat met het wegnemen van dit obstakel, men eerder geneigd is om zich op te geven als vrijwilliger of mantelzorger.

 • Hypotheekhulp voor gepensioneerde die kleiner wil wonen

Veel ouderen wonen (zonder dat ze willen) in een te ruime gezinswoning. De kinderen zijn het huis uit; en een hypotheek afsluiten voor een kleiner huis lukt niet met een pensioen. De gemeente moet hen ondersteunen met het afsluiten van een hypotheek, zodat jonge ouders ook aan ruime gezinswoningen kunnen komen.

Voor onze toeristen:

 • TV-toren toegankelijk maken voor toerisme (à la Euromast)

Als Lelystad hebben wij veel potentie om toeristen aan te trekken. We hebben veel groen en een prachtige kust. Wij willen dat dit ook bewonderd kan worden van hoge hoogten. Wij pleiten derhalve ervoor om de TV-toren toegankelijk te maken voor publiek/toerisme.

 • Meer toerisme in Oostvaardersplassen d.m.v. aanleg kabelbaan/gondelbaan

Oostvaardersplassen is in de afgelopen jaren een belangrijke trekpleister geworden voor natuurliefhebbers. Wij willen dit verder opdrijven door een kabelbaan/gondelbaan rondom Oostvaardersplassen aan te leggen. Belangrijk daarbij is dat de dieren niet gestoord worden. De kabelbaan zou bijvoorbeeld langs het reeds bestaande treinspoor kunnen lopen.

 • Een toeristische lijndienst tussen Batavia Stad, Stadshart, Airport, enz.

Wij willen kruisbestuiving van toerisme in Lelystad creëren. Batavia Stad trekt bijzonder veel toeristen, tot wel 2.5 miljoen op jaarbasis. Lelystad Airport gaat veel toeristen trekken. Wij pleiten voor een lijndienst tussen bijvoorbeeld Batavia Stad, Stadshart, Lelycentre, Palazzo, Oostvaardersplassen en Lelystad Airport. Op deze manier kunnen gebieden zoals het Lelycentre en het Stadshart ook profiteren van het publiek dat Batavia Stad trekt (wat broodnodig is!).

  Vul hier een steunverklaring in om ons te steunen